Sjuksköterskor arbetar i förråd.

Sjuksköterskor i kommunen i blockad

Stridsåtgärder som Vårdförbundet varslade om tidigare har börjat. Umeå kommun är en av 29 av kommuner som berörs från 20 maj. Blockaden innebär att framför allt sjuksköterskor i Umeå kommun arbetar vanliga arbetstider, men inte övertid och mertid. Arbetsgivaren får inte heller nyanställa fackförbundets medlemmar som omfattas av blockaden.

– Det har tyvärr inte kommit några nya besked från förhandlingen mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), därför blir nu blockaden ett faktum. Blockaden är en stridsåtgärd som kommer medföra utmaningar i kommunens verksamheter, men vi gör det vi kan för att mildra effekterna för individerna och patienterna, säger Stefan Larsson, förhandlingschef, Umeå kommun.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare genomförs på central nivå, vilket innebär att SKR är förhandlingspart på arbetsgivarsidan.

Medarbetare i Umeå kommun som omfattas av blockaden är framför allt sjuksköterskor, men även enhetschefer, vårdkoordinatorer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Verksamheter i kommunen som har sjuksköterskor anställda är äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och skolans verksamheter, varav den förstnämnda har de stora flertalet.

Kommunen har kartlagt hur verksamheterna kan påverkas av blockaden, vilka konsekvenser den kan komma att få och vilka möjligheter som finns att mildra konsekvenserna för tredje person.

Enligt Mia Tegström, verksamhetschef, hälso- och sjukvård i Umeå kommun, kommer blockaden från Vårdförbundet att vara kännbar i vårdverksamheterna. För att möta det kan till exempel planerad verksamhet få stå tillbaka för mer akuta insatser.

– Vi har sedan detta varsel kom till vår kännedom arbetat med att förbereda oss på bästa sätt. Vår grundbemanning är inte beroende av övertid. Om inget utöver det normala inträffar kommer påverkan i äldreomsorgen troligen att vara liten till en början. Om blockaden fortsätter in i sommarperioden kan påverkan bli större. Vid frånvaro av olika slag kommer vi att behöva prioritera bland arbetsuppgifter på ett annat sätt än annars och sjuksköterskornas arbetsbelastning kan bli högre, säger Mia Tegström.

Sidan publicerades