Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är äldrenämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att administrera anmälan till aktiviteter, så som kurs, föreläsning eller visning, som bedrivs på Seniortorget av personal inom prevention och för att följa upp dessa aktiviteter. Den lagliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Laglig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas till dess att aktiviteten avslutats.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel offentlighetsprincipen.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via seniortorget@umea.se eller 090-16 65 00.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Läs mer om dina rättigheter och vad rätten att invända mot behandlingen innebär

Klagomål

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till IMY som är tillsynsmyndighet på deras webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades