Landsbygdsnätverk

Landsbygdsnätverket för seniorer finns till för att sprida kunskap och stärka folkhälsan på landsbygden.

Nätverket är en viktig del i att nå fler och en möjlighet att inspirera varandra. Umeå kommun vill med hjälp av nätverket arbeta för att inkludera landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Det finns vinster i att ta del av och dela information som leder till utveckling och förbättring.

I nätverket deltar nyckelpersoner från ett flertal byar som representerar sin landsbygd. Dessutom deltar representant från Seniortorget och Umeå kommuns utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor.

Stöd och rådgivning till landsbygdsföreningar

Föreningsbyrån

Föreningsbyrån är Umeå kommuns kontaktväg för föreningar och ideella verksamheter. Byrån erbjuder möjlighet att söka ekonomiska bidrag och kan ge råd och stöd i olika förenings- eller lokalfrågor.

Läs mer om Föreningsbyrån (umea.se)

Ekonomiskt stöd från kommunen

Umeå kommun erbjuder ett särskilt stöd till föreningar och projekt på Umeås landsbygd. Landsbygdsstödet ska förbättra förutsättningarna för initiativ och projekt som gynnar landsbygden och lokal utveckling.

Läs mer om landsbygdsstödet (umea.se)

Mer information

Kontakt

Har du frågor om nätverket?

Lena Kapstad, samordnare Seniortorget
090 - 16 30 78
lena.kapstad@umea.se

Åsa Enberg, samordnare Seniortorget
090 - 16 17 26
asa.enberg@umea.se

Linn Alexandersson, utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor
070-655 02 99
linn.alexandersson@umea.se

Sidan publicerades