Efter inflytt

Nu har du flyttat in på vård- och omsorgsboendet och vi hoppas att allt har gått bra. Har du frågor eller önskemål kan du alltid prata med personalen. Vi hoppas att du ska trivas i din nya lägenhet! Välkommen hem!

Genomförandeplan

Alla har olika behov av stöd i vardagen. Tillsammans med din kontaktpersonal skriver ni ner dina behov och du får ställa frågor. Om du vill kan anhöriga vara med på träffen. Allt samlas sedan i ett dokument som heter genomförandeplan, det är det dokumentet som vi sedan arbetar utifrån när vi hjälper dig.

Genomförandeplanen följs upp och justeras vid förändringar. Vill du veta mer om genomförandeplanen? Prata med din kontaktpersonal.

Levnadsberättelse

Vad vill du att vi ska veta om dig? Din levnadsberättelse hjälper oss att bemöta dig på bästa sätt. Vi önskar att du fyller i dokumentet Levnadsberättelse. Dokumentet är ett stöd för personalen så att vi kan ge dig den bästa omvårdnaden och bemötandet utifrån din livshistoria och dina önskemål.

I levnadsberättelsen fyller du i hur mycket eller lite du vill om ditt liv. Det kan till exempel vara vilka aktiviteter du vill vara med på, hur du vill ha det i olika situationer. Levnadsberättelsen kan du fylla i själv, tillsammans med anhöriga eller med din kontaktpersonal.

Mall för levnadsberättelse , 386 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter på boendet

Vi anordnar meningsfulla aktiviteter utifrån önskemål, förutsättningar och resurser. Vill du veta mer om aktiviteter på boendet? Prata med din kontaktpersonal.

Måltider

Frukost, lunch, middag samt mellanmål serveras varje dag. Du väljer själv om du vill äta i din lägenhet eller tillsammans med andra i det gemensamma utrymmet. Måltiderna följer Umeå kommuns riktlinjer framtagna av dietist.

Besök

Lägenheten är ditt hem och där kan du ta emot besök när du så önskar. Får du besök av djur så får de vistas i din lägenhet och ska vara kopplade till och från lägenheten.

Personal på boendet

På boendet arbetar omsorgspersonal dygnet runt och det finns tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef. En gång i veckan samt vid behov kommer läkare från hälsocentral till boendet. Det är Region Västerbotten som har ansvar för läkarinsatserna.

Till dig som är anhörig

Som anhörig är du en viktig person. När du besöker din närstående, gör då gärna aktiviteter tillsammans utifrån ork för dagen. Det kan vara en promenad, samtal eller fika. Om din närstående får ett försämrat hälsotillstånd kan du som anhörig behövas som stöd och trygghet vid din närståendes sida.

Vid besök hos läkare, tandläkare, optiker eller andra privata möten ser vi gärna att du som anhörig följer med din närstående. Är det inte möjligt så prata med personalen.

Vet du om att du som anhörig kan få värdefull information på Seniortorget? Till exempel tips om olika aktiviteter och inspirerande föreläsningar.

Läs mer om Seniortorget

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi arbetar alltid för att hålla en hög kvalitet och vill ständigt förbättra vår vård och omsorg. Dina synpunkter är därför värdefulla. Prata i första hand med den synpunkten berör. Hen kan vägleda dig vidare om det behövs.

Läs mer om att lämna synpunkter

Varje år skickas den nationella brukarenkäten ut till alla som bor på ett vård- och omsorgsboende.
Svaren hjälper oss att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen, både genom att få bekräftelse på
det som fungerar och det som vi bör fortsätta göra samt genom att få återkoppling på det som
behöver förbättras. Därför är det viktigt att du svarar på enkäten.

Läs mer om kvalitetsarbetet

Sidan publicerades