Nyhetsarkiv

  • Ungdomar i kommunen rör mer på sig

    Sedan 2014 har andelen ungdomar som rör på sig ökat och den har också ökat sedan pandemiåret 2020. Något färre hoppar över skollunchen jämfört med 2020, men and...
  • Idrottsmän engagerar sig mot våld

    För att nå unga och unga vuxna i kommunen tog vi kontakt med några lokala idrottsprofiler, alla män. Vi önskade att de skulle ge en röst åt några av alla kvinno...
  • Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

    I februaris nyhetsbrev kan du läsa om hur du ansöker om anstånd, utbildning i e-godman, reseersättning och pensionsmyndighetens digitala informationsmöten