Ungdomar med böcker och ryggsäckar går över asfalterad yta vid tegelbyggnader, rund grön rundel med text "Unga 22"

Ungdomar i kommunen rör mer på sig

Sedan 2014 har andelen ungdomar som rör på sig ökat och den har också ökat sedan pandemiåret 2020. Något färre hoppar över skollunchen jämfört med 2020, men andelen som inte äter frukost är högre än tidigare. Det som minskar status mest är att dricka sig full. Det är några av resultaten i folkhälsoundersökningen Unga 22.

Unga är en stor folkhälsoundersökning som görs vartannat år bland alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet i åldern 13–18 år i Umeå kommun. Nu är rapporten Unga 22 klar och du kan läsa den på umea.se/ungaenkaten.

– Det har varit speciellt att se resultaten i år eftersom vi haft så många allvarliga händelser i omvärlden de senaste åren och det gör det extra viktigt att följa de ungas mående. Vi har i år valt att lägga extra fokus på ekonomiska förutsättningar och även några nya frågor, säger Seth Åberg, strategisk utvecklare, Umeå kommun.

Sidan publicerades