Nyhetsarkiv

  • Barnkraft, stödgrupper till barn återupptas

    Barnkraft är samlingsnamnet för två olika stödgrupper för barn 6–12 år och deras föräldrar. Barn med föräldrar som lider av psykisk ohälsa (BIP) och barn till f...
  • Habiliteringsersättningen höjs tillfälligt

    Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,5 miljoner för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjningen gä...