Barnkraft, stödgrupper till barn återupptas

Barnkraft är samlingsnamnet för två olika stödgrupper för barn 6–12 år och deras föräldrar. Barn med föräldrar som lider av psykisk ohälsa (BIP) och barn till föräldrar med beroendeproblematik (BIM). Med hjälp av stimulansmedel för psykisk hälsa 2022 har fler stödgruppsledare utbildats, vilket möjliggör att åter erbjuda stödgrupperna.

Syftet med stödgrupperna är bland annat att barnet ska få kunskap om hur de olika svårigheterna kan påverka hela familjen och att avlasta känslan av skuld och skam. Att kunna sätta ord på sina känslor och att dela det med andra som upplevt liknande saker ger ny styrka och kraft.

Det kostar ingenting att delta i Barnkraft och grupperna är öppna för alla. Det krävs ingen utredning från socialtjänsten. Barnkraft drivs i samverkan mellan Umeå kommun (Beroendeenheten och Familjerådgivningen) och Region Västerbotten.

Mer information

Sidan publicerades