Nyhetsarkiv

  • Aktuellt från Umebrå, januari 2024

    2023 var ett händelserikt år för det förebyggande arbetet i vår kommun. Vi arbetade intensivt med att kartlägga nyrekrytering till organiserad brottslighet, ins...
  • Delta i stödgrupp för barn

    När en vuxen i familjen inte mår bra behöver man som barn ofta extra stöd. Barnkraft är samlingsnamnet för två olika stödgrupper för barn 6–12 år och deras förä...
  • Ansök till "Människan bakom uniformen"

    Vad innebär det att jobba som till exempel polis eller brandman? Vad händer när någon har skadat sig och behöver ambulanstransport? Hur jobbar socialtjänstens f...