Illustration i blått med siluetter av poliser med stadsmiljö i bakgrunden. Brottsförebyggande rådets och Umeå kommuns logotyper i vitt.

Råd för framtiden - nationell konferens om brottsförebyggande arbete. Arrangeras i Umeå, april 2024.

Aktuellt från Umebrå, januari 2024

2023 var ett händelserikt år för det förebyggande arbetet i vår kommun. Vi arbetade intensivt med att kartlägga nyrekrytering till organiserad brottslighet, insatser för att minska användningen av alkohol och droger, och att engagera för att motverka våld i nära relationer under En vecka fri från våld. Välkommen till ett nytt år för att fortsätta arbetet för att Umeå ska växa tryggt och säkert!

Delta digitalt i Råd för framtiden

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om brottsförebyggande arbete. Umeå kommun samarrangerar konferensen i år, och den äger rum på Umeå Folkets hus den 10–11 april.

Konferensen är fullbokad för fysiskt deltagande, men du kan fortfarande anmäla dig för att delta digitalt och ta del av aktuella föreläsningar inom brottsförebyggande arbete och få råd för framtiden.

Se programmet och anmäl dig för digitalt deltagande här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bra.se) Sista anmälningsdag är 3 april.

Unga och gäng

Ett nationellt problem som fått stor uppmärksamhet på senare tid är insocialiseringen av allt fler – och yngre – barn in i gängrelaterad brottslighet. Det är en konsekvens av en medveten strategi bland kriminella, som delegerar såväl vapen- och narkotikahantering som mord till minderåriga. BRÅ har analyserat problemet nationellt i en intressant rapport: Organiserad brottslighet - Brottsförebyggande rådet (bra.se).

För att undersöka hur läget ser ut lokalt, här i Umeå, och hur vi i tid kan förebygga liknande problem har Umebrå tagit fram en nulägesanalys, Nulägesanalys, Barn och unga som rekryteras in i gängrelaterad brottslighet – hur ser läget ut i Umeå? Länk till annan webbplats. (pdf) Med det kunskapsunderlaget som stöd kommer Umeå kommuns olika förvaltningar att under våren arbeta med en gemensam åtgärdsplan med fokus på den här problematiken.

Arbetar du för och med barn i åldern 1–6 år?

TIPS: Bris samverkansträff i Umeå

Att tidigt upptäcka ett barns utsatthet för att därefter kunna erbjuda hjälp, kan vara helt avgörande för ett barns utveckling. En eftermiddag med Bris med fokus på samverkan mellan olika aktörer i Umeå kring tidiga och förebyggande insatser för barn.

Mer information och inbjudan till träffen. , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Klicka här och anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bris.se)

Under träffen får du ta del av resultat och rekommendationer från Bris aktuella rapport semig-rattentillstodtidigtilivet.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, bris.se) som fokuserar på de yngsta barnen som lever i utsatthet.

Rapport Föräldraskapsstöd

Vi har gjort en systematisk kartläggning av föräldraskapsstöd i Umeå kommun. Kartläggningen initierades genom medborgardialog och motiverades ytterligare av regeringens finansiella bidrag till föräldraskapsstöd. Kartläggningen avser att ge en grundlig översikt och identifiera områden för förbättring. Analysen avslöjar en diversifierad portfölj av program som varierar i syfte, metodik och målgrupper, med särskilt fokus på erbjudande former av föräldraskapsstöd och dess tillgänglighet.

Läs rapporten Föräldraskapsstöd här. Länk till annan webbplats. (pdf, umea.se)

Personer iklädda tröjor med texten full koll punkt nu, och jackor med texten fältgruppen.

Fältgruppen arbetar nära och med våra unga och vill att fler vårdnadshavare är tydliga med sina ungdomar kring alkohol och andra droger.

Full koll på tonåringar och alkohol?

Det är ibland svårt att veta vilket förhållande tonåringar har till alkohol. Är det verkligen så farligt om tonåringen dricker lite någon gång ibland? Och spelar en förälders ”nej” ens någon roll? Vi vill göra vårdnadshavare och andra vuxna uppmärksamma på ungdomars alkoholanvändning och tipsar om Full koll. Där finns information om vad forskningen visar, vilka argument som stämmer och vad ungdomarna själva faktiskt vill och behöver.

Besök www.fullkoll.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där finns bra och konkreta sätt att ge stöd till unga när det gäller alkohol och droger. Fältgruppen arbetar nära unga och ser dem i socialisering med jämnåriga. Följ socialtjänstens fältgrupp i sociala medier: Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För den som behöver utökat stöd finns Ingången – kommunens alkohol- och drogrådgivning Länk till annan webbplats. för ungdomar 12–22 år, och Stöd och behandling för missbruk och beroende Länk till annan webbplats..

Fokus: Organiserad brottslighet

Under hösten 2023 förstärktes kommunens säkerhetsenhet med två nya medarbetare. Caisa Siikavaara och Fredrik Holmgren ska som säkerhetssamordnare arbeta med att samordna kommunens insatser för att motverka välfärdsbrott och organiserad brottslighet i Umeå kommun. Umebrå samverkar tätt med Caisa och Fredrik på säkerhetsenheten. Därmed kan vi som kommun ta ett mer samlat grepp kring organiserad brottslighet. Samverkan sker också kring våldsbejakande extremism och andra områden.

– Frågan om att motverka organiserad brottslighet och välfärdsbrott är stor och komplex. Ett intensivt arbete pågår på många plan och allt hänger ihop, säger Caisa Siikavaara.

Caisa har tidigare jobbat mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet på Migrationsverket med olika typer av myndighetsutövning. Fredrik har arbetat med analysarbete inom Polisen i många år.

Säkerhetsenheten har samordningsansvaret för kommunens insatser för att motverka organiserad brottslighet och välfärdsbrott. Det innebär ett nära samarbete med flera olika verksamheter inom kommunen, men även mycket samverkan med andra aktörer i samhället. En viktig del handlar om att arbeta in en säkerhetskultur och medvetenhet om säkerhetsfrågor i stort inom kommunen.

Välkommen till ett nytt år, att tillsammans skapa positiv utveckling i vår kommun!

Fyra leende personer promenerar på led framför stor gul stenbyggnad.

Cecilia, Frida, Ulrika och Seth, strategiska utvecklare hos Umebrå, på väg in i 2024 med full fart i det förebyggande arbetet.

Sidan publicerades