Umeå centrum från Umeälven i mulet väder.

Hur ser brottsligheten ut i kommunen?

Nu har vi släppt en rapport som kartlägger brottsligheten i Umeå kommun. I rapporten finns ett antal rekommendationer som kommer att ligga till grund för det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

I juli 2023 trädde Lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar (SFS 2023:196) i kraft. Den innebär att alla kommuner nu har ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Bland annat ska alla kommuner vartannat år ta fram en lägesbild över brottsligheten som sker inom kommunens geografiska område. Lägesbilden ska ligga till grund för en efterföljande åtgärdsplan, som här i Umeå samordnas av Umeås brotts- och drogförebyggande råd, Umebrå. I åtgärdsplanen kommer vi att redogöra för hur vi ska ta oss an de utmaningar som identifieras i lägesbilden.

Första lägesbilden

Den första lägesbilden för Umeå kommun är nu färdig. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan kommunens brottsförebyggande samordnare och statistiker, och presenterats för Umebrå. Rapporten baseras på kvantitativ data (främst från Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Umeå kommuns folkhälsoenkäter) men också på kvalitativa intervjuer med exempelvis poliser och företrädare för kommunens olika verksamheter.

En trygg kommun

Den huvudsakliga slutsatsen från lägesbilden är att Umeå kommun är en trygg och säker kommun. Både jämfört med riksgenomsnittet och med jämförbara kommuner särskiljer sig Umeå genom sin låga brottslighet och sina höga nivåer på tillit och trygghet. Umeå har ett gynnsamt läge och det ska vi vara stolta över.

Utmaningar

Samtidigt identifierar lägesbilden också områden där vi behöver göra mer. När det gäller våld visar lägesbilden på en ökning av misshandelsvåld mot kvinnor inom nära relationer. Umeå ligger också förhållandevis högt när det gäller anmälningar om sexualbrott (sexuellt ofredande och våldtäkt). Rapporten visar även att våld mot och mellan barn, i skolan, inom ramen för ungas nära relationer och i digitala miljöer, är ett problem i behov av fler förebyggande insatser i Umeå.

I rapporten belyser vi också utmaningar kopplade till organiserad brottslighet. Trots ett aktivt spanings- och ingripande arbete från polisens sida sker det mycket narkotikarelaterad brottslighet i Umeå. Storleken på beslagen ökar, och nationella gäng har etablerat sig i Umeå med sikte på den lokala narkotikamarknaden. Det ökar risken för våld, och för rekrytering av barn och unga in i kriminella nätverk. Etableringen av kriminella nätverk ökar också risken för arbetsmiljöbrott och välfärdsbrott. Att arbeta riktat mot den organiserade brottsligheten är prioriterat för att Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert.

Tidigare rapport: Nulägesanalys – barn och unga som rekryteras in i gängrelaterad brottslighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Åtgärdsplan i samverkan

Baserat på resultaten i rapporten kommer Umebrå under de kommande månaderna att arbeta fram en åtgärdsplan som tydligt visar hur kommunen, i samverkan med andra aktörer, kan arbeta långsiktigt för att minska brottsligheten i vår kommun.

Mer information

Sidan publicerades