Två män och en kvinna samtalar på en scen.

Mattias Larsson, generaldirektör Brå, Anders Alenskär, generaldirektör Brottsoffermyndigheten tillsammans med moderator Kerstin Rörsch under avslutningen av Råd för framtiden.

Umebrå nyhetsbrev – juni 2024

Våren i kommunens brottsförebyggande arbete har varit så händelserik att vi fick hoppa över vårt nyhetsbrev i mars. Fokus har till stor del legat på att medarrangera Brottsförebyggande rådets (BRÅ) stora konferens Råd för framtiden på Umeå folkets hus i april.

Konferensen Råd för framtiden, som vänder sig till den som har ett brottsförebyggande uppdrag i sin yrkesroll eller på annat sätt är engagerad i det förebyggande arbetet. Årets konferens i Umeå resulterade i över 1000 nöjda deltagare, och väldigt trötta, men nöjda arrangörer från Umebrå och kommunen. Vi kom snabbt åter till den brottsförebyggande vardagen, efter att ha varit i konferensbubbla, och har hunnit sätta tänderna i mycket mer än konferensbestyr under våren.

Lägesbild över brottsligheten i Umeå kommun

Alla kommuner ska enligt Lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar (SFS 2023:196) ansvara för att bedriva ett brottsförebyggande arbete, och också vartannat år ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Syftet med lägesbilden är att ge en samlad bild av den kriminalitet som sker i kommunen och vad de största utmaningarna är, för att sen ligga till grund för en kommungemensam åtgärdsplan som visar vad man tänker göra åt problemen.

I början av året publicerade vi Umeå kommuns lägesbild. Rapportens rekommendationer kommer att ligga till grund för det fortsatta brottsförebyggande arbetet. Ta del av hela rapporten på www.umea.se/rapporter Där finns också en sammanfattning av lägesbildens resultat och rekommendationer.

Den huvudsakliga slutsatsen från lägesbilden är att Umeå kommun är en trygg och säker kommun. Både jämfört med riksgenomsnittet och med jämförbara kommuner särskiljer sig Umeå genom sin låga brottslighet och sina höga nivåer på tillit och trygghet. Umeå har ett gynnsamt läge och det ska vi vara stolta över.


Save the date

I november 2023 bjöd Umebrå in till ett Umebrå forum med fokus på nyrekrytering av barn och unga till kriminella nätverk. Syftet var att höja vår gemensamma kunskap och hämta in en mångfald av synpunkter för att förstå hur vår lokala lägesbild ser ut.

Nu i höst, 27 september klockan 9.00, bjuder vi in till ett nytt Umebrå forum för att återkoppla kring det arbete som skett. Vi kommer att presentera en uppdaterad lägesbild och berätta hur polis och kommun utvecklat det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga.

Boka redan nu in datumet i kalendern, inbjudan med mer information och möjlighet att anmäla sig kommer i slutet på augusti.

Umeå växer tryggt och säkert – vad sätter kommunen in för åtgärder?

Under 2024 har samarbetet inom ramen för Umeå växer tryggt och säkert fått en uppdaterad inriktning: att förebygga och motverka rekrytering av barn och unga i kriminella nätverk. Som lägesrapporten Barn och unga som rekryteras in i gängrelaterad brottslighet Länk till annan webbplats. visar är det ett problem som fått fart i Umeå. Även om det än så länge berör ett fåtal ungdomar så är det viktigt att sätta in åtgärder nu för att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Därför har UVTS arbetsgrupp, som samlar chefer från Arbetsmarknad och integration, Fritid, förskolan, grundskolan, gymnasiet, Kultur, socialtjänsten, Säkerhet och Teknik och fastighet, tillsammans tagit fram en Aktivitetsplan som visar hur kommunen kommer arbeta med att förebygga nyrekrytering. I aktivitetsplanen framgår tydligt vilka pågående och planerade insatser berörda förvaltningar avser att genomföra, hur detta kan ge en positiv utveckling för barn och unga i kommunen, och hur insatserna kommer att följas upp. Aktivitetsplanen redogör också för vad de extra budgetmedel som beviljats för att förstärka arbetet med UVTS kommer att användas till, och kommer att vara ett levande dokument som uppdateras återkommande. Aktivitetsplanen finns att läsa här. Länk till annan webbplats.

Tips!

Delta i SKR:s digitala trygghetsdag om regeringens nya socialpreventiva strategi Barriärer mot brott. Tisdag 24 september klockan 10.00–12.00. Digitalt seminarium.

Läs mer och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå växer tryggt och säkert – film

Tillsammans med en kommunikatörskollega som är en skarp filmare arbetar vi även med att färdigställa en film om Umeå växer tryggt och säkert. Filmen ska kunna användas för att höja medvetenheten hos till exempel Umeåborna kring detta förebyggande arbete i samverkan. I filmen uttalar sig polisen, föreningar, kommunledning, fritidsledare och företagare kring det som är viktigt från deras perspektiv. Är du nyfiken? Du kan se filmen på www.umea.se/uvts Öppnas i nytt fönster.

Systemkamera på stativ utomhus.

Foto: Unsplash.

Preventivt hundsök

Med syfte att förebygga förekomst och användning av narkotika på kommunala fritidsanläggningar där många barn och ungdomar vistas har fritidsförvaltningen tecknat en överenskommelse med polisen om hundsök. Överenskommelsen innebär att fritidsgårdar, ungdomens hus samt bad- och idrottsanläggningar regelbundet söks igenom av polisens narkotikahundar. Läs mer på: Preventivt sök med narkotikahundar i fritidslokaler - Umeå kommun (umea.se)

Festivalscen med dansande människor framför.

Foto: Homerun Festivals.

Nattvandring + brännbollsfest = sant

I månadsskiftet maj/juni är det brännboll i Umeå för hela slanten. Det är också startskottet för årets nattvandringar som börjar under Brännbollsyran. Är du och din förening i framtiden intresserad av nattvandring?

Mer information om nattvandring.

Det är inte för sent!

Bris kampanj “Det är inte för sent” syftar till att hjälpa barn och unga som behöver stöd. I kampanjen intervjuas barn och unga som har upplevt våld, mobbning, självmordstankar eller annan oro. Deras berättelser delas för att öka medvetenheten och stödja andra i liknande situationer. Mer om kampanjen på www.detarinteforsent.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kampanjfilm: Det är inte för sent - Bris kampanj mot gängvåld (april 2024) (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glad sommar!

Umebrå önskar dig en fin Midsommar och en härlig ledighet under semestern. Om du har lust att lyssna på pod i sommar, kan vi tipsa om Vk-podden med Umeås polisområdeschef Michael Rystedt Podd: Gäng rekryterar 9-åringar i Umeå – ”Lockas av livsstilen” (vk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ps.

Håll utkik i augusti och boka din plats innan utbildningen är fullbokad: Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende. Läs mer här. (pdf) , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades