Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

I decembers nyhetsbrev kan du läsa om grundutbildning för gode män och förvaltare, driftstop i e-godman samt viktiga saker att se över i ditt uppdrag.

Innehåll

  • Utbildning god man
  • Driftstopp e-godman 6 och 7 december
  • Överförmyndarspärrade konton
  • Omprövning förvaltarskap
  • Hemförsäkring vid flytt till äldreboende
  • Vi vill uppmärksamma dig på följande
  • Svenska bankföreningen
  • Dags för ett till uppdrag?
Sidan publicerades