Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

I februaris nyhetsbrev kan du läsa om nya arvodesriktlinjer, hur du ansöker om anstånd, webbutbildning om skulder

Innehåll

  • Dags att lämna in årsräkningen
  • Kan du inte lämna in årsräkningen i tid?
  • Digital redovisning i e-god man
  • Arvodesriktlinjer
  • Webbutbildning om skulder
  • Beställning av underlag från Försäkringskassan
  • Har din huvudman rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd?
  • Digitala informationsmöten
  • Dags för ett till uppdrag?
Sidan publicerades