Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ett hjälpmedel eller en anpassning av din bostad kan ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Eller att din bostad behöver anpassas genom att exempelvis ta bort trösklar, anpassa badrummet eller förbättra belysningen.