Habiliteringsersättning höjs tillfälligt

Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,5 miljoner kronor för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjningen gäller för 2024 och återgår sedan till nuvarande nivå. Det beslutade individ- och familjenämnden.

Alla som deltar i daglig verksamhet får varje månad en summa pengar från kommunen, så kallad habiliteringsersättning. Ersättningen höjs tillfälligt från 57 till 149,5 kronor per heldag och från 29 kronor till 76,5 kronor per halvdag.

Det är glädjande att vi även i år kan höja ersättningen till deltagare i daglig verksamhet. Det är en viktig signal till den enskilde att det som görs i daglig verksamhet är värdefullt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Vi vill uppmuntra till att delta i daglig verksamhet, det ska ge en meningsfull sysselsättning och kan för en del möjliggöra att söka ett lönearbete längre fram, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

I Umeå kommun finns idag cirka 500 personer beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som får habiliteringsersättning. Ersättningens storlek är beroende på om en deltar heldag eller halvdag. Den tillfälliga höjningen är 92,5 kronor för heldag och 47,5 kronor för halvdag. Det ger en buffert på cirka 600 000 kronor för att möta upp nya beslut samt förändringar i närvaro mellan hel- och halvdag. Eventuellt kvarstående medel efter avräkning när året redovisas kommer att fördelas till den enskilde.

Habiliteringsersättning frivillig att betala ut

Habiliteringsersättningen är frivillig för kommuner att betala ut och finns för att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet. Ersättningen motsvarar 0,1 procent av prisbasbeloppet per heldag och uppräknas årligen. Höjningen gäller för 1 januari till 31 december 2024 och återgår sedan till nuvarande ersättningsnivå.

Sidan publicerades