Från vänster: Jenny Sandqvist, ledamot, Hanna Lundin Jernberg, vice ordförande Individ- och familjenämnden, Linda Nilsson, kassör, Andreas Lundgren, ordförande Individ- och familjenämnden, Sara Lindholm, ledamot och Linda Söderström, ordförande i Makalösa föräldrar.

Makalösa föräldrar prisas för Årets ideella insats 2023

Under internationella frivilligdagen korades Makalösa föräldrar till Årets ideella insats. Priset delades ut av Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden.

– Föreningen arbetar för att stötta ensamstående föräldrar och barn med meningsfulla aktiviteter. Man erbjuder stöd och gemenskap för att se till att livet blir bra för barnen och deras föräldrar. Vi är från juryn eniga om att för 2023 tilldela utmärkelsen Årets ideella insats till föreningen, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Priset delades ut under Internationella frivilligdagen 5 december på Sjuans mötesplats på Mariehem.

– Det känns jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas. Jag tror att det betyder mycket för ensamstående föräldrar i Umeå, säger Linda Söderström, ordförande i föreningen Makalösa föräldrar.

Årets utmärkelse

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Med ett stort engagemang har Makalösa föräldrar etablerat en plats där ensamstående föräldrar tillsammans med deras barn är välkomna på olika aktiviteter. Föreningen arbetar med att stärka och stödja ensamstående föräldrar i sitt föräldraskap och ge barnen möjlighet att träffa andra barn som lever med en ensamstående förälder. Utöver den ordinarie verksamheten med middagsträffar, barnaktiviteter och andra sociala aktiviteter så har föreningen anordnat uppskattade läger och resor även utanför Umeå. Makalösa föräldrar är en uppskattad förening av allmänheten och har fått en ökning i medlemsantal de senaste åren.

Om utmärkelsen Årets ideella insats

Priset har delats ut sedan 2003 men t.o.m. 2021 under namnet Årets eldsjäl. Tanken med priset är att uppmärksamma en förening eller organisation som på olika sätt utmärkt sig och gjort betydande insatser för invånarna i Umeå under året som gått när det gäller frivilligt och socialt arbete.

Varje år tas förslag/nomineringar emot till priset från allmänheten. Utifrån förslagen utses en pristagare. Priset tilldelas en organisation/förening som är öppen för så många som möjligt i kommunen. Förutom äran och ett diplom får föreningen/organisationen också en check på 10 000 kronor.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24 
andreas.lundgren@umea.se 

Hanna Lundin Jernberg (L) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-812 90 69 
hanna.lundinjernberg@umea.se

Linda Söderström
ordförande
Makalösa föräldrar
070-559 93 28
umea@makalosa.org

Sidan publicerades