Två brandbilar

Brandförsvaret får ökade medel

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd tilldelas totalt 21,5 miljoner kronor för att återställa fordon och inventarier vid Holmsund brandstation efter de omfattande skador som inträffade vid branden i slutet av december 2023. Det är enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Det är väldigt viktigt att organisationen snabbt återfår full förmåga för att klara sitt uppdrag. För att upprätthålla förmågan i Holmsund efter branden har utrustning lånats in från andra stationer, men det är inte en långsiktigt hållbar lösning för organisationen som helhet. Därav detta beslut, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Vid branden drabbades brandstationen av omfattande skador, inklusive total förlust av fordon och operativ utrustning. Kostnaderna för att ersätta den nödvändiga utrustningen beräknas uppgå till 21,5 miljoner kronor. Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige också beviljat ökade investeringsmedel till nämnden om totalt 21,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 7 miljoner kronor för 2024, 8 miljoner kronor för 2025 och 6,5 miljoner kronor för 2026.

Handläggningen av försäkringsärendet pågår fortfarande och ingen utbetalning har ännu skett. Försäkringsersättningen hanteras separat med beaktande av kommunfullmäktiges beslut.

Sidan publicerades