Aktivitetsplan för trygg och säker uppväxt för barn och unga

En ny aktivitetsplan för samverkanssatsningen Umeå växer tryggt och säkert (UVTS) antogs 11 juni. Aktivitetsplanen visar hur vi flyttar fram positionerna i vårt förebyggande arbete med insatser i kommunens olika verksamheter.

UVTS ett samverkansarbete med fokus på att förebygga och motverka nyrekrytering av barn och unga till kriminella nätverk. Sent under hösten 2023 bjöd Lokalpolisområde (LPO) Umeå in politiker och andra representanter i Umeås lokala brotts- och drogförebyggande råd (Umebrå) för att ge en lägesbild över de kriminella gängens etablering i vår kommun. Bilden polisen målade upp var att det är hög tid att kavla upp ärmarna. Då har vi chans att motverka nyrekrytering av allt yngre in i kriminalitet.

Nulägesanalys

Efter mötet hos polisen publicerade Umebrå en nulägesanalys särskilt fokuserad på kriminella nätverk och nyrekrytering till dessa, för att visa hur läget ser ut i Umeå. Nulägesanalysen utredde också bakomliggande faktorer som kan vara avgörande för om ett barn är mottagligt för rekrytering in i kriminalitet.

Extra budgettillskott

Innan jul 2023 beslutade kommunfullmäktige att satsa nästan 60 miljoner kronor extra på verksamhet inom Umeå kommun som är fokuserad på utsatta barn och ungdomar.

– Det extra budgettillskottet ger oss alla möjligheter att motverka nyrekryteringen till de kriminella gängen. Vi behöver arbeta tillsammans, över partipolitiska gränser och gemensamt över förvaltningarna i kommunen, för att Umeås barn och unga ska växa upp i trygghet, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande för Umebrå.

Planerade insatser

De flesta av insatserna i aktivitetsplanen adresserar de bakomliggande faktorerna som nulägesanalysen identifierar. Varje insats beskrivs med mål, uppföljning och koppling till de bakomliggande faktorerna per kommunal förvaltning.

– Att förebygga nyrekrytering handlar om att stärka barn och ungas skyddsfaktorer genom att se till att de klarar skolan, att de inte går hungriga, att de inte hamnar i utanförskap och att de har tillgång till en meningsfull fritid med goda förebilder. Men också om att ha beredskap för att fånga upp barn och unga som hamnar snett i ett tidigt skede, och kunna erbjuda dem hjälp och stöd. Därför måste vi arbeta långsiktigt, och i samverkan över organisationsgränser, säger Cecilia Ravry, brottsförebyggande samordnare Umebrå.

En man håller upp en broschyr tillsammans med en annan man som talar i en mikrofon.

Hans Lindberg, kommunalråd, och Michel Rystedt, chef för LPO Umeå, under en pressträff. Foto: Nathalie Näslund.

Sidan publicerades