Två män talar på scen.

Polisområdeschef Michael Rystedt och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg under Umeå kommuns förmiddagsprogram.

Konferensen Råd för framtiden på Umeå folkets hus

I april 2024 arrangerades Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella tvådagarskonferens Råd för framtiden i Umeå folkets hus. Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande verksamhet var medarrangör.

I februari 2023 stod det klart att Råd för framtiden skulle förläggas i Umeå. Sedan dess har vår lokala brotts- och drogförebyggande verksamhet, tillsammans med Brå, jobbat hårt för att göra konferensen till en så bra upplevelse som möjligt. Över tusen deltagare kommer från hela landet och den fysiska konferensen var som vanligt fullbokad tidigt.

– Råd för framtiden är vår största konferens och det vanliga är att de 600 fysiska platserna är fullbokade på bara någon dag. Så också den här gången, och då har vi ändå många fler fysiska platser i år än förra året, säger Lisa Persson, projektledare för Råd för framtiden, Brå.

Under pandemiåret 2021 var konferensen heldigital, och sedan 2022 är konferensen i hybridform. Av de fler än tusen deltagare i årets konferens är drygt 400 deltagare med digitalt. Att kunna delta digitalt i det mesta av programmet är bra för dem som inte hann med att få en fysisk plats eller av andra skäl inte kan närvara i Umeå.

Umeås egen förmiddag

Konferensen startade 10 april med Umeå kommuns eget program under förmiddagen. Moderator Kerstin Rörsch, Länsstyrelsen Västerbotten, hälsade alla välkomna till Umeå. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå och ordförande i Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd (Umebrå), och Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå, inledde en späckad Umeå-förmiddag genom att tala om samverkan mellan kommun och polis, men också med civilsamhället. Det är nyckeln till ett bra preventivt arbete.

– Vi behöver kraftsamla för att Umeå ska kunna växa från en stor stad till storstad utan att få storstadsproblem med minskad trygghet. Det är mycket bra att Råd för framtiden arrangeras i här i Umeå, tillsammans med oss i Umeå kommun. Vi delar med oss av vår långa erfarenhet som sträcker sig ända från 1985, och får inspiration av hur andra kommuner arbetar, så att vi alla kan lägga i en högre växel för att motverka kriminalitet, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Umebrå.

Justitieministern på huvudkonferensen

Gunnar Strömmer, justitieminister, medverkade och var en av de inledande talarna när huvudkonferensen startade efter lunch. Strömmer berättade om den nya särskilda strategin för förebyggande arbetet som ersätter den tidigare. Men, han tillägger att det finns mycket att ta med från tidigare strategi, och att våra system utmanas då barn och unga dras in i kriminalitet på ett helt annat sätt nu än förr. Justitieministern avslutade med att trots att vi kanske upplever ett mörker när det gäller utvecklingen av kriminalitet i landet, så uppmanar han oss att våga prova nya saker och att dela resultat med varandra, och att han ser en otrolig mobilisering i samhället. Tillsammans och med gemensamma krafter kan vi vända den dystra utvecklingen.

Kollage av talare på scen.

Mats Bäckström, kommunpolis, Kerstin Rörsch (moderator), Länsstyrelsen Västerbotten, Cecilia Ravry, brottsförebyggande samordnare Umebrå, Gunnar Strömmer, justitieminister, samt Mia Han, kommunikatör och Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun.

Konferens i två dagar

Råd för framtiden är en tvådagarskonferens, och efter en fullmatad första dag kommer ett späckat program också dag 2. Så här ser torsdagens program ut i korthet:

Parallella sessioner

Bland annat kan deltagarna ta del av Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet, Hur kan vi arbeta brottsförebyggande på digitala plattformar? och bussturen Umeås könade landskap – en rundtur som synliggör exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete i staden.

  • Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde.
  • Brottsförebyggande arbete i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Boys, childhood domestic abuse and gang involvement.
  • Avslutande reflektioner med Brå och Brottsoffermyndigheten.

Kontakt

Sidan publicerades