Två vuxna med nattvandringsvästar talar med ungdomar utomhus på kvällen.

Nattvandring ökar förståelse för föräldraskap och samhällsengagemang

Nattvandringen i Umeå är ett samarbete mellan Umebrå, polisen, Länsförsäkringar Västerbotten och Socialtjänstens fältgrupp. Insatsen ska skapa en trygg miljö för ungdomar och befolkningen i stort under kvällar i Umeå. Nu har Umebrå gjort en uppföljning av årets nattvandringar.

Uppföljningen visar att nattvandrare i Umeå känner sig väl informerade och engagerade i att stödja ungdomar genom nattvandring. Med fokus på positiva erfarenheter och samarbete med lokala myndigheter och organisationer har nattvandringen inte bara hjälpt ungdomar, utan även assisterat myndigheter i deras arbete.

Alla föräldrar borde nattvandra minst en gång.

Etablerad insats

Nattvandring i Umeå är etablerad sedan länge och görs i samarbete med flera organisationer och samhällsaktörer för att skapa trygghet åt ungdomar. Genom att ha vuxna närvarande på platser där ungdomar samlas bidrar nattvandrarna till en säkrare miljö för både unga och vuxna.

Utbildning och utrustning

Nattvandrarna får en kort utbildning och utrustning, i form av jackor eller västar samt första förbands-kit, innan de ger sig ut i stan. Nattvandringen pågår runt om i Umeå under helgkvällar mellan klockan 20.00 och 01.00, och vid vissa större arrangemang i staden. Bland nattvandrarna återfinns bland andra lokala föreningar och enskilda volontärer. Som en belöning för sitt engagemang erbjuds nattvandrarna en cheeseburgare och kaffe, samt ett ekonomiskt bidrag till sin förening. Erfarenheter samlas in från deltagarna efter varje vandring, för att förbättra verksamheten.

Trygghet och information

Den årliga uppföljningen visar att majoriteten av nattvandrarna är nöjda med den information de får om sin roll inom verksamheten. Majoriteten av nattvandrarna uppfattar områdena där de vandrar som lugna och trygga, vilket tyder på att vandringarna sker i en säker miljö.

Utifrån analysen av nattvandringarnas rapporterade aktiviteter kan fyra teman identifieras. De omfattar observation och rörelse, interaktion med ungdomar och allmänhet, säkerhet och hjälpinsatser samt samarbete med myndigheter.

Förbättringar och lärdomar

Förslag från nattvandrarna på förbättringar inkluderar bättre geografisk planering baserat på ungdomsaktiviteter, tydligare märkning av nattvandrarnas jackor, samt utökad utrustning som ficklampor. Det framkom även förslag på om fler nattvandrare som talar flera språk för att bättre kunna kommunicera med olika grupper av ungdomar.

Slutligen, nattvandrarnas kommentarer efter vandringen visar att de har haft positiva upplevelser, vunnit erfarenhet och lärt sig mycket. De uttrycker uppskattning och positiva känslor gentemot arrangörerna samt en ökad förståelse för föräldraskap och samhällsengagemang. En av nattvandrarna sammanfattade det bäst genom att säga: Alla föräldrar borde nattvandra minst en gång.

Mer information

Läs utvärderingen i sin helhet: Uppföljning nattvandring 2023 , 604.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Information om nattvandring med frågor och svar finns på: www.umea.se/nattvandring

Sidan publicerades