Stor scen med pyroteknik, inramad av vepor med texten Brännbollsyran och ett stort publikhav.

Foto: Brännbollsyran

Samarbete för en tryggare brännbollshelg

Under tre dagar med start fredag 2 juni, pågår världens största brännbollsturnering med festival i Umeå – Brännbollsyran. Flera aktörer i sta'n samverkar för att Brännbollsyran ska bli trygg och säker för alla.

Många har ett långvarigt förhållande till brännbollscupen i Umeå. Och inte bara vi Umeåbor. Brännbollen lockar även besökare från resten av landet och flera andra länder. Brännbollsyran har under åren också utvecklats till en stor musikfestival till mångas glädje. 15 000 biljetter är sålda till årets festival och vi önskar att alla ska få en trygg och säker brännbollshelg, vare sig du tänkt hänga med på festligheterna eller inte. Därför kommer det att vara ökad bevakning från polis och ordningsvakter i stan under helgen, speciellt i närheten festivalområdet på Nolia. 1 500 extra vuxna, utöver polis och ordningsvakter, kommer att röra sig i stan. Allt för att besökare och alla andra ska kunna känna sig trygga under Yran.

Andra året på Noliaområdet

I år är andra året musikfestivalen arrangeras på Noliaområdet, och arrangören känner sig mer varm i kläderna på platsen till i år. De har tagit till sig av erfarenheter från förra året och gjort vissa justeringar för att bland annat minska trängsel i folkflödet. För att störningar för de som bor nära festivalområdet ska minska, kommer musikinslagen att flytta inomhus under den senare delen av kvällarna.

En skötsam generation festivalbesökare

Arrangören anser att den stora gruppen besökare är mer skötsamma efter pandemiuppehållet. Och polisen håller med. I fjol förekom ingen misshandel inne på festivalområdet, och alkohol är mindre förekommande än tidigare år.

God samverkan för trygghet

För att festivalen ska kunna få bli den glada folkfest den är menad att vara har arrangören tillsammans med polis, Umeå kommun och flera lokala samarbetsparter sedan lång tid tillbaka en god samverkan för tryggheten. Vid en pressträff onsdag 31 maj, om säkerheten vid Brännbollsyran, medverkade Umeå kommun, polisen, arrangören för festivalen och Länsförsäkringar Västerbotten.

Polisen satsar på extra närvaro runt om i stan för ökad trygghet och för att snabbt kunna ingripa ifall något skulle inträffa. Att vara synlig påverkar den öppna brottsligheten och är en stor del av det förebyggande arbetet hos polisen i Umeå. Under brännbollshelgen prioriterar polisen arbetet med unga och unga vuxna. I år pågår en ökad samverkan mellan polis, kyrkans volontärer, Umeå kommuns fältgrupp och många fler. Polisens egna volontärer kommer också att finnas med under helgen.

– Samverkan är viktigt. Med många vuxna som jobbar tillsammans så blir det en bra festival även i år, säger Joel Berglund, biträdande polisinsatschef.

Comfort Zone – festivalfri zon

Länsförsäkringar Västerbotten gör en stor insats för tryggheten under festivalen. Bland annat lanserades i fjolårets Yra Comfort Zone – en frizon inne på festivalområdet. I år kommer ytan att utökas till 100 kvm, då det var kö dit i fjol. I Comfort Zone kan besökarna sitta ner, dricka vatten och komma från vimlet en stund. Där finns vuxna att prata med, och få tröst och hjälp av ifall det behövs. I Comfort Zone finns personal från Bris, Tjejjouren och Mind. Hos Länsförsäkringar ställer flera medarbetare upp och hjälper till under kvällarna.

Umebrå samordnar nattvandring

Med speciellt fokus på de unga samordnar Umebrå, Umeås brotts- och drogförebyggande råd, nattvandring under kvällar och nätter på helger i Umeå under sommarhalvåret. Och givetvis kommer nattvandrare att vara ute under hela brännbollshelgen. De som nattvandrar är anslutna till olika lokala föreningar, organisationer och företag, för att finnas där för unga som behöver hjälp eller bara har lust att prata en stund. Vuxna gör skillnad då de skapar trygghet för de unga ute i Umeås nattliv.

– Umebrås ambition är att samlas under parollen ”Alla goda krafter” för att bidra till ett tryggt Umeå, säger Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg, Umebrå.

Fler organisationer kommer att nattvandra under sommarmånaderna. Exempelvis deltar Bris under skolavslutningskvällarna, och även medarbetare från Länsförsäkringar och polisens volontärer.

Umeå – evenemangsstaden

I Umeå har vi många stora evenemang, med en stor bredd. Allt från Rally-VM, Parasport Challenge, Gourmand Awards, Smakfestivalen, och vi ser fram emot SM-veckan och Wheels. Evenemangen har en stor betydelse, inte bara för Umeåborna utan även för dem som kommer som besökare och som kanske vill flytt hit. Ett bra arrangemang är bra marknadsföring för Umeå. Samverkan av stor betydelse, och det har vi arbetat med under många år.

– Evenemangen bidrar till Umeås tillväxt. Vi vill ju växa till 200 000 invånare och för att göra det måste vi ha en stad som man vill bo i, säger Karin Björk, näringslivsservice, Umeå kommun.

Att tänka på under Brännbollshelgen

 • Prata med din ungdom om alkohol och narkotika. Köp inte ut till din ungdom!
 • Prata med din ungdom om risker som kan finnas runt festivaler. Till exempel alkohol och fulla personer, och att det kan förekomma droger, våld och stölder.
 • Se till att hålla kontakten med din ungdom under kvällarna denne är på Yran. Bestäm gärna tider då ni hörs, och se själv till att alltid vara beredd att svara om det ringer.

 • Ta hand om varandra i kompisgänget. Se till att alla är med när ditt gäng ska förflytta er, så ingen blir lämnad ensam.
 • Om någon inte känner sig kry eller skadar sig – sök hjälp hos ordningsvakter, polis eller nattvandrare. Lämna aldrig någon som inte mår bra!
 • Om du planerar att dricka alkohol, gör det med måtta. Det råder förbud mot alkoholförtäring i centrum och på flera andra områden i Umeå.
 • Ser du något som inte verkar stämma? Kontakta polisen, ordningsvakter eller nattvandrare och berätta vad du sett. Tillsammans kan vi förebygga olika brott.
 • Var uppmärksam och håll koll på dina saker. Ha koll på värdesaker som mobiltelefon och bankkort. Ta inte med fler värdesaker än nödvändigt.
 • Planera redan innan för hemfärden. Kolla busstider eller bestäm en lämplig plats för att bli hämtad med bil.

 • Det kan det vara bra att komma ihåg att fler människor än vanligt kommer att röra sig till och från de olika festivalområdena på Nolia och Mariehemsängarna, men även i centrala stan.
 • Det kan komma att vara ökat flöde av människor i Umeås centrala delar. Så var extra varsam, oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant.

Händer något akut?

Kontakta polis och räddningstjänst genom att ringa 112!

Sidan publicerades