Bakdel av skruttig raggarbil med många dekaler och svenska flaggor.

Störningar från motorfordon i centrum

Boende och hotellgäster i centrala Umeå störs nattetid av hög musik och motorljud från fordon. Det är värst under helgerna, men problemet förekommer alla veckans dagar.

Statistik från polisen visar att inom den så kallade centrumfyrkanten i Umeå så är just störningar från fordon det som får flest personer att ringa in till polisen.

– Problemet är inte nytt, men det har eskalerat allt mer på senare år. Det är viktigt att poängtera att det här inte främst är kopplat till A-traktorer vilket det ibland målas upp som, utan det handlar till stor del om personbilar där förarna är yngre vuxna. Vi ser en kärna på ett tjugotal återkommande fordon som står för en stor del av problemen. Vi får signaler om att de även skapar irritation internt inom motorkulturen. Det påverkar såväl boende, som blir väckta natt efter natt, som hotellen i centrum som ofta tvingas ersätta missnöjda gäster, säger Roger Nilsson, gruppchef i lokalpolisområde Umeå.

Samverkar för lösningar

Polisen arbetar aktivt med problembilden. Hittills i år har 58 böter utfärdats i Umeå för förargelseväckande beteende, vilket kan jämföras med 49 stycken under hela förra året.

– Vi försöker vara på plats så ofta som möjligt, dessutom har vi genomfört flera riktade insatser. Vi har arbetat både med dialog och genom att utfärda böter. Många har bötfällts på senare tid, flera personer vid upprepade tillfällen. Tyvärr har detta haft en marginell effekt, många har trots böter fortsatt att spela hög musik nattetid, säger Roger Nilsson.

Främjande insatser för unga

Umeå kommun och polisen samarbetar också inom ramen för ett samverkansforum, där även civilsamhälle och näringsliv är involverade. För att skapa bra alternativ och uppmuntra det positiva motorintresset har fritidsförvaltningen vid Umeå kommun, under sommaren öppnat Godsbangården för unga motorburna mellan 13 och 25 år. Men det behövs fler åtgärder för att komma åt de problem som orsakas av ett fåtal förare.

Analys och förslag

Umebrå och polisen har tillsammans med andra aktörer, bland annat bevakningsföretag och hotell i centrum, genomfört en analys av problembilden och bakomliggande orsaker. Nu presenteras förslag på ett antal åtgärder, några är redan beslutade medan andra kan bli aktuella i framtiden.

– Det har varit öppna och konstruktiva diskussioner under analysen. De åtgärder som vi nu presenterar handlar om allt från dialoger till det mest drastiska – att helt enkelt stänga av centrum för fordonstrafik nattetid. En avstängning måste givetvis beredas innan ett beslut kan tas, men det är helt klart något vi överväger. Andra städer har redan liknande lösningar så det här är inget nytt angreppssätt, men vi ser inte ett förbud mot fordonstrafik som en åtgärd som vi vill vidta i första läget, säger Cecilia Ravry, brottsförebyggande samordnare, Umebrå.

– Vi är överens om att ge det den här sommaren att bli ordning och reda. Den klick som utmärker sig i negativ bemärkelse har vi god koll på och som en av åtgärderna så kommer vi från polisens sida att föra samtal med dem. Vi kommer också att rikta fler poliskontroller mot fordon som spelar hög musik, säger Roger Nilsson vid polisen.

Åtgärder i höst?

I höst kommer det att göras en utvärdering av hur sommaren förlöpt. Då tas beslut om ett eventuellt förbud mot fordonstrafik nattetid på vissa gator i de centrala delarna av Umeå. Att stänga vissa gator i centrum för trafik under nätterna är en drastisk åtgärd, och behöver följas av undantag för att påverka boende och verksamheter så litet som möjligt.

– Genom att redan på idénivå gå ut och prata om ett förbud mot fordonstrafik så hoppas vi kunna påverka dem som vet med sig att de gör fel att bryta det beteendet. I bästa fall slipper vi då införa ett förbud senare i år, säger Sara Olsson, Gator och parker, Umeå kommun.

Mer information

Om arbetet med främjande insatser för ungdom med motorintresse i Umeå kommun.

Sidan publicerades