Är du vår hälsoguide?

Som hälsoguide agerar du som inspiratör, stöd till dina kollegor och som informationsspridare av hälsofrågor.

Om du har ett intresse för hälsa och en vilja att inspirera, stödja och informera dina arbetskamrater så kan Sporren bidra med ett hjälpande nätverk för att verka som hälsoguide på din arbetsplats. Du får även hjälp att nyttja och informera om hälsoverktyget Formgivaren.

Information och anmälan Öppnas i nytt fönster.

Hälsoguide Öppnas i nytt fönster. kan du bli som är nyfiken, engagerad och intresserad av hälsosamma upptäckter och som vill sprida hälsosam information till dina kollegor.

Formgivaren Öppnas i nytt fönster. är ett personligt hälsoverktyg, ett unikt och personligt koncept som motiverar och inspirerar individer till en hälsosam livsstil. Alla kan ta del av Formgivaren som ett komplement till övriga hälsofrämjande insatser och kan därigenom stimulera hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser. Formgivaren är kostnadsfri för medarbetare i Umeå kommun.

Sidan publicerades