Tack för era donationer

Genom att erbjuda oss böcker bidrar ni till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Här är en nyligen inlagd bok som nu finns tillgänglig att fjärrlåna ur depåbibliotekets bestånd (Umdp).

 

Sidan publicerades