Ta emot överlämning som annan skolhuvudman inom gymnasieskolan

Registrera en kontaktperson och ta del av överlämning från avlämnande kommunal grundskola

Umeå kommuns grundskolor har som målsättning att genom en god samverkan och tydliga rutiner, ge elever en förutsägbar och trygg övergång mellan skolformer. Enligt skollagen är skolan som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter till elevens nya skola, om det anses behövligt. Skyldigheten att lämna över uppgifter gäller även när eleven byter skolform till gymnasieskolan. I syfte att underlätta övergången för eleven kan den nya gymnasieskolan, som har en annan skolhuvudman, registrera sig som mottagare av underlag.

Central samordning sker av underlag som ska vidare till gymnasieskolan

Inför ett nytt läsår börjar kommer det att ske en central samordning av underlag från avlämnande grundskolor i Umeå kommun. Eleven behöver vara antagen hos den mottagande skolan för att underlag ska kunnas lämnas ut. Den mottagande skolan behöver registrera en utsedd kontaktperson som blir mottagare av underlaget.

Utse en kontaktperson och bli registrerad som mottagare av underlag

Den mottagande skolan kan via formuläret nedan skicka in vem som är kontaktperson och lämna de uppgifter som behövs för att bli registrerad som mottagare av underlag.

  • I formuläret kommer det efterfrågas kontaktuppgifter (mobilnummer och mejladress) till utsedd kontaktperson för att kunna förbereda ett utlämnande av underlag.
  • Formuläret legitimeras med hjälp av e-legitimation.
  • När eleven är antagen och underlag finns tillgängligt kommer mottagaren att få uppgifter för inloggning för att kunna logga in och ta del av underlaget för vidare hantering hos skolhuvudmannen.
  • Sker en förändring av kontaktperson kan formuläret användas för att meddela de nya uppgifterna.

Stödguide hur man fyller i formuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering av kontaktperson för överlämningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning