Informationsunderlag om externa utförare av hemtjänst

Via denna enkät skickar du som extern hemtjänstutförare in information som ska publiceras på kommunens externa webb i syfte att underlätta för personer som ska välja utförare.


Fyll i namn, mejl och telefonnummer till verksamhetschef.

Vilka geografiska områden är ni verksamma inom?
Vilka geografiska områden är ni verksamma inom?


Ange det totala antalet anställda personer. Räkna ej in timvikarier.

Ange det totala antalet kunder företaget har.

Ange vilka språk företaget erbjuder hemtjänst på.


Kan exempelvis vara demens, psykiatri eller annat.

Vad är speciellt med er som utförare av hemtjänst? Är det något ni anser viktigt att veta för personen som ska välja utförare? Undvik att skriva generell information som ingår i avtalet, det vill säga att ni arbetar med kvalitet, att ni gärna tar emot synpunkter med mera. Dessa krav är lika för alla utförare och syftet med informationen är att visa vad som särskiljer utförarna, för att underlätta för personen som ska välja utförare. (Max 500 tecken inklusive blanksteg).
Sidan publicerades