Tekniska anvisningar, fastighet

Här hittar du anvisningar som ska användas vid projektering och byggande av lokaler för Umeå kommun. De ska tillämpas av alla som utför projekteringsuppdrag.

Anvisningarna används för att de lokaler som överlämnas till kommunens verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. Lokalerna ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och ta stor hänsyn till miljö, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet.

Projekteringsanvisningar för lokaler

Numrering framför varje kapitel står för benämningen i Boverkets byggregler, BBR.

Hela dokumentet

Umeå kommuns projekteringsanvisningar - Version 2023:1 (pdf) , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till varje kapitel i dokumentet

Om du är intresserad av en specifik del i anvisningarna, klicka på det kapitel du vill läsa mer om och det öppnas en pdf-fil i ett eget fönster.

A. Allmänna anvisningar (pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

1. Anläggning  , 549.8 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Energi och miljö  , 352.7 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Hus  , 384.5 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

5. VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem  , 317.6 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

6. El- och telesystem  , 284.3 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Styr- och övervakning  , 325.6 kB, öppnas i nytt fönster.(pdf) , 446 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Bilagor till tekniska anvisningar (länk till webbsida)

Sök i de tekniska anvisningarna