Bild

Bättre kommunal service till företag

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga mätning visar att företag tycker att kommunens hantering av myndighetsärenden har blivit bättre. Bland annat bedöms bemötande och tillgänglighet.

Resultatet 2019 visar att företagare som haft myndighetsärenden hos Umeå kommun under året är mer nöjda än tidigare. Index har ökat från 66 till 71 (2017 var index 63) och det har skett en förbättring inom alla delområden som mäts. Resultatet baseras på svar från 431 företag.

Glädjande resultat

– Det är glädjande att vårt arbete de senaste åren har gett resultat och visar sig i hur företagen uppfattar vår service. Vi vet sedan tidigare att vi jobbar effektivt, handläggningstider för till exempel bygglov i regel är så korta som tre veckor. Det är särskilt roligt med högre betyg när det gäller bemötande och information, säger Karin Björk, företags- och evenemangslots, Umeå kommun.

Måste vara effektiv

– Myndighetsutövning är ett stort ansvar. Beslut som kommunen fattar är många gånger direkt avgörande för ett företags förutsättningar att driva sin verksamhet. Det är extra viktigt att vi som kommun arbetar effektivt och rättssäkert samtidigt som vi bemöter företag på ett bra sätt och håller hög servicenivå, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Företagslots ger stöd

– Även om det är glädjande att resultatet har förbättrats så är vi inte nöjda. Vi jämför oss med andra tillväxtkommuner och ser att det finns kommuner som lyckas ännu bättre, trots utmaningar med många motstående intressen och hög tillväxttakt. Vi fortsätter därför att jobba med för att förbättra företagsklimatet och har bland annat förstärkt den populära tjänsten företagslots. Företagslotsen kan hjälpa våra företag att hitta rätt väg in i kommunens olika myndighetsroller och få stöd i kontakter. Vi är nöjda med förbättringen, den visar att vi är på rätt väg.

Index med 100 som maxpoäng. Ju högre poäng desto bättre betyg.

Sidan publicerades