Upphandlingsbyrån och näringslivsavdelningen stöttar

Upphandlingsbyrån arrangerar tillsammans med Näringslivsservice återkommande informationsträffar för att underlätta företagens affärer med Umeå kommun.

Att vara anbudslämnare är en bra affärsmöjlighet. Vi vill underlätta för ert och andras företag att göra affärer med kommunen, eftersom målet är att båda parter ska bli nöjda. Vi vill ha en bra dialog med er!

Sidan publicerades