Lokalfunktionsprogram

Ett lokalfunktionsprogram är ett dokument som beskriver vad vi ser som ändamålsenliga lokaler och utemiljöer i Umeå kommun. Lokalfunktionsprogram finns framtaget för förskolan, grundskolan och socialtjänstens verksamheter. Nedan finns länkar till dokument för nedladdning, både hela dokumentet och enskilda kapitel. Klickar du på länken, så öppnas ett dokument i eget fönster. 

Vård- och omsorgsboende, äldreomsorg

Funktioner för lokaler för vård- och omsorgsboende/äldreomsorgen beskrivs i så kallade "rumskort".

 

Rumskorten håller för närvarande på att uppdateras.

 

Alla rumskort i ett dokument för utskrift (pdf)

Enskilda rumskort i separata dokument:

1.1 Inledning (pdf)

1.2 Utformning vård- och omsorgsboende (pdf)

2.1 Entré och utemiljö (pdf)

3.1 Brukarfokus (pdf)

3.2 Brukarens bostad (pdf)

4.1 Enheten (pdf)

4.2 Våningsgemensamma funktioner (pdf)

4.3 Administration (pdf)

4.4 Medarbetare (pdf)

5.1 Hälso och sjukvård (pdf)

6.1 Teknik (pdf)

7.1 Verksamhetsgemensamma funktioner (pdf)

8.1 Vision välfärdsteknik i vård-och omsorgsboende (pdf)

8.2 Vision välfärdsteknik i Trygghetsboende (pdf)

Gruppbostad, funktionshinderomsorg

Funktioner för gruppboende beskrivs i dokumentet nedan.

Funktionsprogram för gruppbostad (hela dokumentet, pdf) , 625.1 kB.

Sidan publicerades