Gul traktor sopar gata och trottoar rena från grus.

Gator, gång- och cykelvägar sopas rena från grus

Vintern börjar lida mot sitt slut och det är dags att börja ta upp grus från vinterns halkbekämpning och sopa gator, gång- och cykelvägar rena. Grovsopning startar under vecka 17 och arbetet beräknas vara klart i början på juni.

Grusupptagning och sopning sker områdesvis med start i centrum och stadsdelar med öppna ytor där snön tinar som snabbast. Sammanlagt sopar vi upp grus på 46 mil gator och 25 mil gång- och cykelvägar. Längs många gator finns även trottoarer på båda sidor som också ska sopas rena. Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den kommunala verksamheten arbetar i områdena på Teg, Röbäck och Hörnefors.

Sopning sker i omgångar

Sopning utförs i omgångar med en första grovsopning på utvalda gång- och cykelvägar, huvudvägar samt gator som har sandats mycket under vintern. Därefter påbörjas finsopning vilket innebär att ytorna sopas rena från sand och i mitten av maj beräknas arbetet starta med grönytesopning. Under tiden som grovsopning pågår kan vissa partier vara täckta av snö eller is och då lämnas dessa ytor till ett senare tillfälle när det tinat bort från marken.

Tidplan

Tidplanen nedan visar i vilken ordning områdena planeras att sopas och när i tid det sker. Men, det är en preliminär tidplan som kan justeras utifrån väderlek.

Tidplan för grusupptagning och sopning 2024 (pdf) , 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlätta vårt arbete:

  • Klipp grenar och växter som sticker ut över trottoaren från din tomt, vilket gör att det går att komma fram med maskinerna.
  • Undvik att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
  • Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
  • Ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.
Sidan publicerades