Traktor sopar sand, träd, hus

Grusupptagning, sopning

När vintern tar slut är det dags att börja sopa upp grus som spridits mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Grusupptagningen startar i början av april, beroende på väderleken, och arbetet beräknas vara klart i slutet av maj eller början av juni.

Tidplan

När tidplanen för grussopningen är publicerad för året kan du titta i den för att se när ditt bostadsområde blir sopat. Tidplanen är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Tidplan sandsopning 2024 är finns bifogad nedan.

Så går det till

Gator, gång- och cykelvägar grovsopas så fort de till största del är fria från snö och is. Grusupptagningen genomförs för att minska problem med rullgrus och damm. Arbetet fortsätter sedan områdesvis och sammanlagt sopar vi upp grus på 46 mil gator och 25 mil gång- och cykelvägar. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också ska sopas rena.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Underlätta arbetet för oss genom att:

  • klippa grenar och växter som sticker ut över trottoaren från din tomt, så det går att komma fram med maskiner
  • undvika att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden
  • inte parkera cyklar på trottoarer längs husfasader
  • inte ställa ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.
Sidan publicerades www.umea.se/grusupptagning