Malmvägen öppnar för trafik

Malmvägen är öppen för trafik. Vägen har förlängts från Carlslid till Tomtebovägen genom skogen där det nya området Carlslund planeras.

Malmvägen har öppnat för trafik trots att slutbesiktning återstår. Linjemålning, grönytor och asfaltsbeläggning (slitlagret) har slutförts. Under våren har ett upphöjt farthinder och en cykelöverfart vid den nya cirkulationsplatsen på Tomtebovägen anlagts.

Mer information

Sidan publicerades