Foto: Maja Manner (CC BY-NC 2.0)

Trafiken till Holmön blir åter en regeringsfråga

Trafikverket måste skyndsamt agera för att åtgärda stilleståndet i gods­trafiken till och från Holmön, samt hantera de uppdämda behov som uppstått till följd av detta. Annars riskerar både boende och verksamheter på ön att drabbas av långsiktiga följdverkningar. Det skriver kommunstyrelsen i Umeå kommun i ett brev till regeringen.

– Att bo på en ö är väldigt speciellt. Väderläge med mera kan tidvis innebära avbrutna kommunikationer och det har de boende på Holmön beredskap för. Nu är dock bristerna i transporterna till och från ön så stora att de boende berövas både grundläggande och livsviktiga samhällsfunktioner. Det är oacceptabelt. Trafikverket har ansvar för trafiken till och från Holmön och myndigheten behöver därför säkerställa att den fungerar på ett stabilt och säkert sätt, även långsiktigt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trafiken till Holmön har varit bristfällig i många år och frågan har i olika omgångar diskuterats mellan Trafik­verket, Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen. Enligt kommunstyrelsen har diskussionerna inte medfört en förbättrad trafiksituation, utan den har i stället stegvis försämrats.

I brevet nämns bland annat att Trafikverket vintern 2021 med kort framförhållning meddelade att stakning av skoter­leden, som är en livlina för transporter till ön när färjetrafiken ligger nere, inte längre ansågs ingå i myndighetens uppdrag. För att lösa den akuta situationen och säkerställa exempelvis livsmedelsförsörjningen åtog sig Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i februari 2021 att finansiera stakningen under resterande del av vinterperioden.

Under våren har de båda färjor som trafikerar sträckan varit tagna ur trafik, den ena efter två motorhaverier till sjöss. Persontrafiken har då bedrivits med en mindre färja, som inte har möjlighet att frakta gods. I kombination med vinterns stora trafikstillestånd har detta skapat ett uppdämt transportbehov, vilket innebär att trafiken behöver kompletteras med extra turer till dess att situationen normaliserats.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har vid ett flertal tillfällen ombetts agera i frågan om trafiken till Holmön. Umeå Kommun anser att Trafikverket inte tar det ansvar som infrastrukturministern har påtalat att myndigheten har, som innebär att såväl turtäthet som godstransporter ska ges möjlighet att öka för att underlätta utvecklingen av turism, småföretagande och pendling. Därför riktas brevet från kommunstyrelsen även denna gång till infrastrukturministern.

Sidan publicerades