Dialogmöte med fokus på tidigt förebyggande insatser

Föreningsbyrån bjuder in till dialogmöte med föreningslivet. Temat för kvällen är föreningslivets betydelse för att skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga. Anmäl dig senast torsdag 9 maj.

Syftet med kvällen är också att ge er deltagare möjlighet att skapa nätverk samt träffa representanter från politiken. Från Föreningsbyråns sida hoppas vi också få veta mer om era behov framöver.

Onsdag 15 maj, klockan 18.00–21.00
Ersboda Folkets hus

Program

17.30–18.00 Drop-in: fika och mingel
18.00–18.15 Inledning, presentation av arrangörer, politiker och föreläsare
18.15–18.45 Mats Bäckström informerar om nuläget i Umeå kommun
18.45–19.30 Föreläsning med Hanna Bäckström Olofsson: Möjligheter inom fritid – satsningar och öppna mötesplatser
19.30–19.45 Paus, påtår och gobit
19.45–20.30 Rundabordssamtal med kvällens tema i fokus
20.30–21.00 Summering och avslutning

Om föreläsarna

Mats Bäckström är kommunpolis i Umeå.

Hanna Bäckström Olofsson är filosofie doktor i genusvetenskap och forskare i folkhälsa med inriktning mot genus och social inkludering. Föreläsningen tar utgångspunkt i aktuell forskning och goda exempel från andra städer.

Hanna Bäckström och Linda Berg från Umeå universitet kommer även att delta under kvällen, som ett led i forskningsstudien Risk för ökad segregation? Civilsamhällets och det offentligas svar på ökade klyftor i en ”ännu inte” delad stad (Formas 2022–2025). De är intresserade av föreningslivets syn på sin roll och sina möjligheter för att främja social hållbarhet. Under gruppdiskussionerna kommer Hanna och Linda därför att delta och ta anteckningar, som en del av studien. Inga namn eller personliga uppgifter kommer att noteras, endast teman i diskussionerna. Om du föredrar att sitta vid ett bord utan deltagande forskare kan du meddela Föreningsbyrån detta i samband med anmälan under Övrigt/annat.

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan krävs.

Sista anmälningsdag är torsdag 9 maj.


Vilken är din roll i föreningen?
Vilken är din roll i föreningen?


Vi kommer att kontakta dig via mejl vid eventuella förändringar av dialogmötet.

Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. Ange här om du har behov av specialkost.

Här anger du om du har behov av att lokalen exempelvis har hörselslinga.

Här kan du meddela om du exempelvis vill sitta vid ett bord utan deltagande forskare.
Sidan publicerades