Hyra höjs för lokaler och anläggningar

För 2024 höjs taxan för att hyra fritidsnämndens lokaler för föreningar, privatpersoner och företag med 3 procent. Anledningen är att den årliga höjningen de senaste åren har varit låg och inte följt kostnadsutvecklingen.

Den årliga indexhöjningen av taxa för att hyra fritidsnämndens lokaler har varierat mellan 1 och 3 procent de senaste tio åren. Perioden 2019–2022 var den årliga höjningen endast 1 procent, vilket innebär att taxan inte har följt kostnadsutvecklingen de senaste åren. Därför har fritidsnämnden beslutat att höja taxan med 3 procent 2024.

Sidan publicerades