Studieförbunden – bra samarbetsparter för föreningar

Något av Sveriges elva studieförbund kan vara en bra samarbetspart för er förening. Studieförbunden representerar grundläggande värden som upprätthåller demokrati, folkbildning och kan bidra med platser för personer med gemensamma intressen. Utgå från den egna verksamheten för att hitta ett studieförbund som passar er.

Ensam är sällan stark – trots att skrönan hävdar det motsatta. Folkbildningen är byggd på samarbete mellan olika personer och grupper, och det finns en stor kunskapsbas att tillgå runt omkring oss.

En stadig samarbetspart för föreningslivet är studieförbunden. Studieförbunden är en aktiv och närvarande medarbetare, som kan bistå föreningarna med flera saker. De kan hålla mötes- och scenlokaler för workshops, framträdanden och föreläsningar, hjälpa till med teknik vid arrangemang, bistå med marknadsföring, hjälpa till med föreningsbildning och bildande av nya föreningar, erbjuda förenings- och styrelseutbildningar, utöver ett redan rikt kursutbud inom det mesta.

Studieförbunden har olika profiler

Föreningar kan välja att samarbeta och bekanta sig med det förbund som de tycker passar den egna verksamheten och målgruppen bäst. Har ni en bygdegårdsförening och vill utveckla er verksamhet? Då kanske Studieförbundet Vuxenskolan eller Studiefrämjandet är för er. Er förening kanske samlar folkmusiker och folkdansare? Då skulle Bilda kunna vara en passande samarbetspartner. Det finns ett studieförbund för alla föreningstyper.

Men man behöver inte stirra sig blind på förbundens profiler, utan först och främst se vad studieförbunden kan hjälpa er med utifrån era förutsättningar. Kultur är en mänsklig rättighet, och studieförbunden är bärare av grundläggande värden som upprätthåller demokratin, folkbildning och bidrar med platser där en kan träffa likasinnade med gemensamma intressen.

Sveriges elva studieförbund

För närvarande har vi elva studieförbund i Sverige. Kulturens Bildningsverk har gått ut med att de kommer avveckla sin verksamhet under första halvan av 2024, så efter sommaren kommer det fortsättningsvis finnas tio studieförbund i Sverige.

ABF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BILDA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibn Rushd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturens bildningsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NBV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF/SISU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sensus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiefrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades