2014-hjärtat med norrskensbild i Umeå

Bilden är ett collage. Foto på norrsken: Fredrik Larsson.

Cultural Summit lyfte kulturhuvudstadsåret

I år är det tio år sedan Umeå var Europas kulturhuvudstad och det uppmärksammades med kulturkonferensen Umeå 2024 – Cultural Summit torsdag–fredag 16–17 maj.

Kulturhuvudstadsåret präglades av allt från en storslagen invigning på älven, en unik version av operan Electra utomhus, festivaler av alla slag, invigning av Väven och Kvinnohistoriskt museum och mycket mer. Det var också en brännpunkt för diskussioner om kulturens roll i stadsutvecklingen, mångfald, urfolk med mera; frågor som fortfarande är angelägna.

På kulturkonferensen Umeå 2024 – Cultural Summit diskuterades kulturhuvudstädernas betydelse och kulturens framtida utmaningar i Sverige och Europa. Flera högaktuella och intressanta talare medverkade, till exempel Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm; Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet; Håkan Jonsson, sametingets ordförande; Charles Landry, författare och internationell rådgivare inom stadsutveckling och Ron Davis Alvarez, El Sistemas främste företrädare i Sverige.

Representanter för svenska kommuner och regioner och Europas kulturhuvudstäder bjöds in till konferensen.

Sidan publicerades