Musiktryck

Vi har tillsammans med Umeå stadsbibliotek och Musik- och teaterbiblioteket sammanställt några råd om hur man kan tänka kring gallring av musiktryck.

Noter blir inte inaktuella på samma sätt som övrig litteratur

I bibliotekssammanhang har musiken en särställning då musiken är ett språk med en egen skrift och egna publikationsformer. Noter blir inte inaktuella på samma sätt som övrig litteratur.

Bevara det lokala och se till det lokala musiklivets behov

Hur stor samling behövs utifrån det lokala musiklivets behov? Bevara lokalt material. Fundera hur stor samling det är relevant att ha på ert bibliotek i relation till övriga avdelningar, lokaler, målgrupper…

För 10-15 år sedan var det väldigt vanligt att besökare sökte noter, ackord och text till enskilda topplistelåtar, men den typen av frågor har minskat drastiskt, åtminstone från de yngre biblioteksbesökarna. De hittar sådana uppgifter i hög grad på internet, framför allt ackord och texter. Det återspeglas också i utgivningen av musiktryck då samlingar med årets bästa låtar (Hits, Pop etc.) har avslutats. Sådana samlingar kan även fortsättningsvis finnas på bibliotek, men om inga nya delar kommit i en tidigare populär serie på 5-10 år mår den bättre i magasinet, om den känns relevant att spara. Gallrade monografier utgivna i Sverige tas emot av Sveriges depåbibliotek (ej lösa notblad).

Musik- och teaterbiblioteket - hela Sveriges bibliotek för musik och teater

Det finns flera specialbibliotek inom musikområdet. Dessa kan vara institutionsbibliotek inom en högskola eller folkhögskola med musikinriktning. Se till exempel Musik- och teaterbiblioteket (sigel X) ett av de största biblioteken i sitt slag i Europa.

Musik- och teaterbiblioteket har noter inom alla genrer, besättningar och nivåer och lånar ut genom fjärrlån. Bibliotekets samling kompletterar folkbibliotekens samlingar inom musik och teater och är en resurs för alla. På deras webbplats finns bland annat 100 000 noter till nedladdning, samt dessutom länkar till ännu fler noter som finns tillgängliga på annat håll. Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag för att tillgodose behov inom musik- och teaterområdet.

Musik- och teaterbiblioteket tar också gärna emot material och donationer inom dessa ämnesområden.


Sidan publicerades