Samisk flagga vajar på flaggstång mot blå himmel.

Besök och lär dig om samiska platser

Umeå är en del av Sápmi där samer har bott och verkat under lång tid. I kommunen finns många platser med samisk historia. Du kan läsa mer om några av platserna här på webbplatsen, hitta dem via en karta och besöka dem. Flera ligger helt centralt i sta'n.

På flera av platserna finns en informationsskylt som kort beskriver platsens historia. Platserna uppmärksammades i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och på nytt under jubileumsåret 2022 (Umeå 400 år), då nya skyltar sattes upp.

Mer information

Läs mer om kommunens arbete för nationella minoriteter och minoritetsspråk: umea.se/minoriteter

Sidan publicerades