Folk på Rådhustorget

Färre födda påverkar befolkningsutvecklingen

Befolkningen i kommunen har ökat med 1 092 personer under tredje kvartalet 2023, totalt 775 invånare sedan årsskiftet. Vi är nu 133 010 invånare i Umeå visar siffror från SCB.

– Tillväxten sedan årsskiftet är något lägre än i våra prognoser och beror framför allt på ett lägre antal födda än under de senaste åren. Dessutom har vi en något högre utflyttning till utlandet än vanligt. Att antalet födda ligger lägre är dessvärre en trend i hela västvärlden som tycks bero på olika osäkerheter, som till exempel oroligheter i omvärlden och försämrad ekonomi, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Västerbotten som helhet ökar med 1 941 invånare, vilket är en stark befolkningsökning. Mest av länets kommuner ökar Skellefteå med 1 541 invånare följt av Umeå där ökning som ovan beskrivet summerades till 775 invånare.

Nationellt är det i vanlig ordning storstadskommunerna med tillhörande kranskommuner som ökar mest. Umeås ökning på 1 092 personer återspeglar en likvärdig utveckling som våra jämförelsekommuner om än med jämförelsevis bättre utfall. I jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner ser det ut så här:

Uppsala +2 465
Lund +1 827
Linköping +898
Örebro +863
Jönköping +588
Växjö +556
Luleå +315
Västerås +261
Sundsvall –160

Sidan publicerades