Tåg passerar Hörnefors resecentrum.

Hörnefors resecentrum, ett av flera resecentra i anslutning till Botniabanan, förvaltas av Inab.

Inab bygger för tillväxt och hållbarhet

Dåva Deponi och Avfall AB, logotyp

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) är ett kommunalt bolag som arbetar för effektiva och hållbara logistik- och transport­lösningar. Bolaget samordnar järnvägs- och sjöfartsfrågor och företräder kommunen i kontakter med myndigheter på olika nivåer. Inab marknadsför Umeå som ett logistiskt nav och äger fastigheter och kommunens järnvägs­anläggningar.

Mikael Salmonsson

Mikael Salomonsson

– Vi är kommunkoncernen naturliga hemvist för större och komplexa infrastrukturprojekt. Genom vår kompetens och erfarenhet medverkar vi till Umeås utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt. Det skapar förutsättningar för nya företagsetableringar och att vi till 2050 når målet 200 000 invånare i Umeå, säger Mikael Salomonsson, vd, Infrastruktur i Umeå AB.

Erbjuder hållbar infrastruktur

Det strategiska logistiknav som just nu växer fram i Umeå med omnejd kommer att spela en viktig roll i det europeiska transportsystemet och möjliggör bland annat fler nya företagsetableringar i Umeåregionen. I detta har Inab bland annat uppgiften att bidra till Umeå kommuns strategiska infrastrukturutveckling, projektleda flera av projekten och marknadsföra Umeå som ett logistiskt nav.

– Det är en roll och ett arbete som kommer att vara helt avgörande för den nödvändiga omställningen av transportsektorn till mer hållbara transportsätt, med överflyttning av gods från lastbil till järnväg eller båt. Just nu pågår flera projekt som kommer att medverka till Umeå kommuns ambition att vara klimatneutral till 2040, säger Mikael Salomonsson.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Bolaget växer

Inab befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. De senaste två åren har antalet anställda vuxit från 5 till 14 medarbetare med kompetens inom logistik, marknadsföring, projektverksamhet, fastighet och infrastruktur.

– Det är en utmanande men helt fantastisk möjlighet att få bygga en verksamhet från grunden och fylla den med medarbetare som genom sina unika kompetenser och erfarenheter blir helt avgörande i sina respektive roller i den gemensamma resan mot koncernens hållbarhets- och tillväxtmål, säger Mikael Salomonsson.

Inab:s huvudsakliga verksamhetsområden inkluderar projektverksamhet, förvaltning, positionering, hållbarhet och tillväxt.

Gods lastas på tåg med en containerlyft.

Container lastas på godsbangården NLC terminal på Västerslätt.

Leder komplexa infrastrukturprojekt

Inab tillhandahåller en projektorganisation med expertkunskap inom infrastrukturutveckling och mer komplexa infrastrukturprojekt. De närmaste åren kommer projektverksamhetens fokus att vara på utveckling av hamnområdet till en modern och konkurrenskraftig anläggning som en viktig pusselbit i regionens och Umeås logistikerbjudande, att koordinera planering av Norrbotniabanan i kommunen med tillhörande resecentrum i Sävar och att bygga en järnvägsterminal på Dåva Företagspark.

Två lyftkranar lyfter en sektion av en passagerargång på plats i Umeå hamn.

En sektion av en passagerargång lyfts på plats i Umeå hamn.

Formar morgondagens arbetsplats

Ett arbete för att forma morgondagens arbetsplats pågår. Inab tittar bland annat på nya lokaler, dels för att möta det växande bolagets behov av kontors- och gemensamhetsytor, dels för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som på bästa sätt skapar trivsel och utveckling hos medarbetarna.

– Vårt mål är att kunna erbjuda en flexibel och utvecklande miljö där våra medarbetares kompetenser och egenskaper tas tillvara på bästa sätt. Vi ser en möjlighet att optimera vår användning av lokaler och samtidigt erbjuda en miljö där medarbetarnas idéer kan förverkligas och individen kan hämta energi och inspiration i en kreativ omgivning, säger Mikael Salomonsson.

Några aktuella projekt:

  • Masterplan för Umeå hamn
  • Nordic Intermodal Short Sea
  • Intermodal High Capacity Transport
  • Umeå som logistiskt nav
  • Ett flertal utvecklingsprojekt i Umeå hamn
  • Dåva terminal
  • Norrbotniabanan med resecentrum i Sävar

Läs mer om Inab:s projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) bildades 2007. Bolaget har två dotterbolag; Umeå Vagnsverkstad AB och Dåva Terminal AB. Inab-koncernens omsättning uppgick 2020 till 67 miljoner kronor. Bolaget har 14 anställda, men dotterbolagen saknar anställda. Läs mer om Inab på www.inab.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Mikael Salomonsson
vd, Infrastruktur i Umeå AB
090-16 68 01
070-211 24 13
mikael.salomonsson@umea.se

Sidan publicerades