Bild på Nicklas och Anton som arbetar på DoIT

Nicklas Elvin och Anton Åberg arbetar som verksamhetsutvecklare respektive systemutvecklare på DoIT. De är en viktig del i satsningen som bland annat syftar till att modernisera befintliga arbetsmetoder.

Kommunen ökar förmågan inom systemutveckling

Digital omställning och IT (DoIT) står i startgroparna för en strategisk satsning på systemutveckling. Målsättningen är att tillsammans med kommunens övriga verksamheter effektivisera och modernisera befintliga arbetsmetoder genom digital transformation - till exempel genom nyskapande automatisering.

DoIT är en av flera verksamheter inom Umeå kommuns Teknik- och fastighetsförvaltning. Nu vässar man organisationen för att vara drivande och stöttande i den digitala omställningen. En del i arbetet är att öka förmågorna inom systemutveckling ytterligare för att främja innovation och hållbarhet, förbättra kommunens digitala tjänster och arbeta mer kostnadseffektivt.

RPA-robot som hjälpmedel

Ett exempel är det fleråriga samarbetet mellan DoIT, utbildning och verksamheten måltidsservice, som producerar över fem miljoner måltider årligen till bland andra elever, pedagoger och äldre. Bland annat har man utvecklat en RPA-robot (Robotic Process Automation), som fungerar som en digital assistent som kan automatisera repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter. Den här roboten samlar in dagsaktuella data från för-, grund- och gymnasieskolor och presenteras i en interaktiv rapport, som ger medarbetarna i produktionsköken en tydligare bild av hur många måltider de ska producera.

– RPA-roboten hjälper oss att kombinera data från olika system till en helhetsbild av behoven – data som annars kräver mycket manuellt arbete för att sammanställa. Rapporten hjälper oss att matcha mängden mat mot närvaro, vilket underlättar inte minst när man ska bedöma behovet av specialkost varje dag, säger Nicklas Elvin, förvaltningsledare på DoIT.

Utveckling av nya arbetssätt

DoIT möjliggör en positiv samhällsutveckling som förenklar vardagen för kommunala verksamheter, medborgare och företag. Satsningen på systemutveckling bidrar till att DoIT är en attraktiv arbetsplats med bred kompetens som kan leverera och ge rätt stöd till de övriga verksamheterna inom Umeå kommun. De ser även att AI kommer vara en viktig möjliggörare i kommunens utveckling inom den digitala omställningen. Det handlar bland annat om att automatisera processer, etablera nya arbetssätt samt följa den digitala utvecklingen som öppnar dörren för mer innovation och högre effektivitet.

Sidan publicerades