Bananer är ett exempel på livsmedel som kommunen köper in där villkoren kan vara mycket svåra för dem som arbetar med att odla och skörda.

Umeå firar tio år som Fairtrade City

Umeå kommun firar tio år som diplomerad Fairtrade City. Diplomeringen ger kommunen ett stöd i arbetet med etisk konsumtion och rättvis handel.

Många av de produkter som kommunen upphandlar och köper in produceras i länder med utbredd fattigdom, ofta under mycket svåra arbets- och levnadsvillkor. Kaffe, te, bananer, kakao, batterier och bomull är några exempel på varor där det till exempel kan förekomma barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö och löner som är svåra att leva på. Ofta saknar arbetarna fackliga rättigheter.

– Umeå kommun har länge varit en föregångare när det gäller hållbarhet och Fairtrade City-titeln är ett bevis på vårt engagemang för rättvisa handelsvillkor, säger Ann-Carin Sjölander, som är ansvarig för samordningen av Umeå kommuns Fairtrade City-arbete.

Diplomeringen innebär att kommunen har ett ansvar att upphandlade produkter ska följa ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, barnkonventionen och Fairtrades principer för rättvis handel.

– Diplomeringen har ett viktigt symbolvärde men ger oss också en struktur för att arbeta med frågor kring etisk konsumtion och rättvis handel. Fairtrade bidrar även till flera av målen i Agenda 2030. Men vi arbetar inte bara internt med frågan. Tillsammans med näringslivet och andra organisationer arbetar vi också för att öka kunskapen hos handlare och konsumenter, säger Ann-Carin Sjölander.

Kommande veckor uppmärksammas etisk och rättvis handel lite extra i hela Sverige. Även i Umeå kommer Faritrade att synas i annonser på stan och sociala medier för att höja medvetenheten och kunskapen om vad etisk och rättvis handel innebär.

Mer information

Sidan publicerades