Fairtrade City

Umeå är en diplomerad Fairtrade City sedan 2013. Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att

  • kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling
  • det bedrivs ett aktivt informationsarbete
  • det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Engagera dig, bli en Fairtrade-ambassadör

Vi behöver fler aktiva Fairtrade-ambassadörer i Umeå som vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Fairtrade City Umeå erbjuder utbildningstillfällen och nätverksträffar.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du är ambassadör för Fairtrade och ingår då i ett nätverk för ambassadörer. Ambassadörerna är en viktig del för att kunna planera och genomföra Fairtrade-aktiviteter under året.

Fairtrade Sverige har tagit fram en webbaserad ambassadörsutbildning som är öppen för alla att genomföra.

Utbilda dig till ambassadör för Fairtrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkansgrupp Fairtrade City Umeå

Samverkansgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel. Den ska skapa en bred förankring i samhället genom att bestå av representanter från kommunen, näringslivet och civilsamhället. Samverkansgruppen arbetar gemensamt för att samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel.

Samverkansgruppen består av

  • Dennis Larsson, S, ordförande.
  • Stefan Boström, C
  • Carolina Paulson, Svenska kyrkan, Umeå
  • Tobias Johansson, projektsamordnare, Umeå kommun
  • Elin Jonsson, Visitumeå
  • Engla Thysell, Umeå universitet
  • Ida Hillebjörk, Umeå kommun

Det övergripande målet för Umeå kommun är att ”Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet”. För att klara det behöver kommunen arbeta med områden som går utanför kommunens geografiska gräns, ett sådant område är social hållbarhet.

Arbetet har en stor förankring till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Läs gärna mer om vårt bidrag till hållbarhetsmålen på Hållbara Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fairtrade-logotyp som visar att Umeå är en Fairtrade City diplomerad av Fairtrade Sverige.

Mer information

Läs mer på Fairtrade Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Bli en ambassadör

Vi söker fler ambassadörer! Kontakta oss för att få veta mer och anmäla dig till nätverket.

Aktuellt

Vi har ett nätverk för dig som är intresserad av hållbarhet och Fairtrade; frukostar, föreläsningar, träffar med mera.

Kontakta oss!

Instagram @fairtradecityumea Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades www.umea.se/fairtradecity