Tåg på Botniabanan

Umeåpolitiker välkomnar ökad takt i bygget av Norrbotniabanan

Regeringen vill skynda på viktiga tågsatsningar i norra Sverige, skriver tidningen Dagens industri. Politiska företrädare i Umeå kommun poängterar att det är viktigt att inte allt fokus läggs på malmbanan i Norrbotten utan att satsningarna också riktas mot sträckan mellan Umeå och Luleå.

– Det är mycket glädjande om regeringen ger besked om att påskynda bygget av Norrbotniabanan. Det är viktigt för näringslivets utveckling att möjliggöra mer transporter via järnväg och att åstadkomma ökad arbetspendling mellan våra städer. För Umeå som är en kommun på stark tillväxt är projektet dessutom en väg för att nå hållbarhetsmålen genom minskade utsläpp, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att gå igenom projekten i den nationella infrastrukturplanen för att se om det går att skynda på dem. Särskilt fokus ligger på expansionen i norr. Trafikverket ska rådgöra med berörda regioner, kommuner och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas senast 15 september.

Kommunalråd Anders Ågren (M) håller med Hans Lindberg om betydelsen av snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan.

– Det här är en mycket positiv signal eftersom Norrbotniabanan kommer att bli starkt bidragande för den nationella tillväxten. Genom att höja tempot när det gäller Norrbotniabanan kommer vi inte enbart snabbare till målet med viktig infrastruktur för kustkommunerna utan stärker också betydelsen av satsningar som pågår i öst-västlig riktning med färjetrafik mellan Umeå och Vasa och vidare ut till hamnarna efter Atlantkusten, säger Anders Ågren.

Enligt tidningen återkommer regeringen i frågan om finansiering i samband med revidering av den nationella plan som ger hela bilden.

Mer information

Sidan publicerades