Karta: Umeå High North Nato Center of Excellence inom CBRNE-områdetFörstora bilden

På förslag: Umeå High North Nato Center of Excellence (COE) inom CBRNE-området. Klicka på bilden för att se en större bild.

Umeå vill ha ett Nato-center för CBRNE

Umeå kommun anmäler intresse till regeringen för att inrätta ett kompetenscenter, Umeå High North Nato Center of Excellence. Tanken är att centret ska bygga på världsledande verksamheter som redan i dag finns i Umeå när det gäller kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen, CBRNE.

– Umeå har ett centralt geografiskt läge i Norden. De kompetenser som bland annat finns vid Totalförsvarets skyddscentrum, Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, FOI och polisens utvecklingsenhet gör att Umeå har exceptionellt goda förutsättningar att utveckla ett starkt kompetenscentrum inom CBRNE-området knutet till Nato, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.

I Umeå finns Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC), ett internationellt kunskapscentrum med insatsförband som med världsunika testanläggningar tränar och utbildar nationella och internationella resurser som militär, polis, personal i räddningstjänst med flera. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet utbildar vapeninspektörer för internationell tjänstgöring och driver världsledande forskning vad gäller kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen med starka kopplingar i EU och världen.

I Umeå ligger också Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med spetskompetens inom CBRNE-området och även världsunika laboratorier för test, forskning och utveckling. Dessutom finns Polisens utvecklingsenhet för norra Sverige med (NOA och Säpo) i Umeå, liksom Sveriges största hemvärnsbataljon. Umeåregionens räddningstjänst arbetar i nära samverkan med motsvarande verksamheter i de fyra nordligaste länen och Norrlands universitetssjukhus (NUS) erbjuder högspecialiserad vård på ett område som täcker halva Sveriges yta. Dessutom bedrivs både forskning och utbildning vid sjukhuset.

Andra argument som Umeå kommun lyfter är att staden har en kraftig och kontinuerlig tillväxt sedan 50 år. Det breda utbudet av arbetstillfällen och ett väl diversifierat näringsliv gör Umeå attraktivt för industrietableringar, inflyttande talanger och medföljanderekrytering.

Det finns en utmärkt funktionell logistik och infrastruktur för samtliga transportslag; land, flyg och sjöfart. Umeå är en nod i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Genom tillgång till isfria hamnar i Atlanten finns i dag etablerade korridorer från Narvik, Mo i Rana och Trondheim till Umeå hamn och vidare till Vasa och resten av Finland.

– Umeå är sedan länge norra Sveriges tillväxtmotor och har ett närmast perfekt geografiskt läge för ett Nato-center. Vi bor i Arktis och har infrastrukturkopplingar via hamn, flyg, järnväg och väg i alla riktningar. Ett Nato-center i Umeå skulle inte bara stärka ett svenskt och nordiskt totalförsvar utan också bli en leverantör av högkvalitativ kompetens och tjänster till hela försvarsalliansen, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten står bakom skrivelsen till regeringen. En positiv dialog pågår med övriga parter om medverkan.

Sidan publicerades