Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Färjan Aurora Botnia som dagligen trafikerar Umeå och Vasa är ett tydligt exempel på bra samarbete över Kvarken som stärker hela regionen.

Utvecklingsstrategi för Umeå och Vasa är klar

Umeå kommun och Vasa stad har enats om en gemensam utvecklingsstrategi som handlar om näringslivsfrågor, talangattraktion, livsmiljöer och upplevelser. Det är enligt beslut i respektive fullmäktige.

– Vasa och Umeå finns representerade i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. Därför känns det väldigt positivt att vi nu har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi. Genom att formalisera samarbetet får vi bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt för att utveckla våra gemensamma styrkor och ta hand om gemensamma utmaningar, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Sjötrafiken mellan Västerbotten och Österbotten, Umeå och Vasa, har genom århundradena haft stor betydelse för livet på båda sidor av Kvarken. Utbytet av varor och tjänster, kultur och flyttströmmar är något som har fortsatt även i modern tid. Ett aktuellt exempel på samarbeten mellan Umeå och Vasa är den nya färjan Aurora Botnia som dagligen trafikerar de båda städerna.

Båda ländernas EU-medlemskap, processen med ett NATO-medlemskap och Nordiska ministerrådets vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 är ytterligare faktorer som både främjar och stimulerar samarbete.

Den gemensamma utvecklingsstrategi som Umeå kommun och Vasa stad nu har enats om syftar till att främja hållbar tillväxt och välfärd i hela regionen genom att ge människor, företag och andra organisationer likvärdiga förutsättningar. Arbetet utförs med delaktighet och jämlikhet i fokus. Det finns även ett gemensamt befolkningsmål om att bli 300 000 invånare totalt i städerna Umeå och Vasa till år 2050.

Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer.

– En gemensam utvecklingsstrategi är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer. I dagens läge i synnerhet, med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen, är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt. Än en gång visar Vasa och Umeå vägen, säger Joakim Strand, ordförande, stadsfullmäktige, Vasa stad.

Fokusområden i utvecklingsstrategin:

  1. Ett innovativt, integrerat, växande och hållbart näringsliv
  2. En konkurrenskraftig region som attraherar talanger
  3. Attraktiva stads- och livsmiljöer
  4. Umeå och Vasa – gemensamma upplevelser

En övergripande kommunikationsplan kommer att ta avstamp i utvecklingsstrategins mål och syftar till att stärka och synliggöra det gemensamma samarbetet lokalt, regionalt och internationellt. Till det knyts gemensamma marknadsföringsåtgärder för att öka synligheten för de båda städerna på den internationella arenan för att attrahera internationella talanger och internationella investeringar.

Uppföljning av samarbetet mellan Umeå och Vasa kommer att ske regelbundet för att säkerställa kontinuitet i det aktiva arbetet.

Läs hela utvecklingsstrategin:

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande 
kommunstyrelsen 
Umeå kommun 
070-589 01 66 
hans.lindberg@umea.se 

Tomas Häyry
stadsdirektör
Vasa stad
+35 8 405 405 412
tomas.hayry@vaasa.fi

Susanna Slotte-Kock
ansvarig för externa relationer
Vasa stad
+35 8 406 851 187
susanna.slotte-kock@vaasa.fi

Sidan publicerades