Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter. Till en fastighet hör i regel byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten. En fastighet kan vara ett avgränsat område på marken. Den kan även vara tredimensionell och exempelvis inrymma en ägarlägenhet eller ett underjordiskt garage. 

Kontakta Lantmäterimyndigheten om

 • du köper eller säljer mark och det kräver en ändring av fastighetsindelningen
 • det finns oklarheter när det gäller fastighetsgränser
 • du vill bilda olika typer av samfälligheter till exempel för vägar, parkeringsgarage, gårdar och grönytor
 • du har frågor om fastighetsregistret
 • du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går.
 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A
  Besökstider är vardagar 08.00-12.00 och 13.00-17.00

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades